Nieuws

12-03-2014 16:57

IMS ICT is op zoek naar een ervaren Software Developer die een degelijke kennis heeft van SQL Server gecombineerd met ontwikkeling in Visual Studio 2008 en hoger in met name C#. Iets voor jou?

Lees meer...

Software development

In het dienstenpakket van IMS ICT is ook het ontwikkelen van software opgenomen. Het motto dat IMS ICT hierbij hanteert is dat de software het reeds bestaande werkproces moet complementeren en niet moet aanpassen, tenzij dit uw uitdrukkelijke wens is.

Om dit te bewerkstelligen wordt een vast patroon gevolgd, beginnend bij het eerste gesprek. Het belangrijkste onderdeel van de gesprekken wordt gevormd door de beschrijving van het werkproces, om als zodanig een goed beeld te krijgen welke oplossing het beste past bij uw organisatie. De ervaring leert dat de software architect na het traject een gedegen kennis heeft van uw organisatie en de bedrijfsprocessen. En dit vertaalt zich uiteindelijk in een stuk software dat u past als gegoten, zowel qua vormgeving, bedienbaarheid, flexibiliteit en resultaat.

Als uw organisatie een bepaalde accreditatie heeft, bijvoorbeeld een ISO 17025 accreditatie, heeft IMS ICT alle kennis in huis om de geboden oplossing hierin mee te nemen. De ontwikkelde software kan u helpen uw accreditatie te onderhouden en procedures vast te leggen in gevalideerde geautomatiseerde oplossingen. Dit kan betekenen dat uw handboek en daarmee het onderhoud hiervan drastisch afneemt.

Bij het opstellen van het plan van eisen, wat IMS ICT samen met u doet, wordt advies gegeven over de mogelijk- en onmogelijkheden, de haalbaarheid van een bepaalde mate van automatisering en voorbereiding voor de toekomst. Hierbij houden we in de gaten dat bij de eerste ontwikkeling 1 stap tegelijk wordt gezet terwijl de weg volledig wordt opgelaten voor toekomstige uitbreidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde SOLID programmeer principe waardoor onderhoud- en uitbreidbaarheid van uw software pakket wordt gegarandeerd. 

Software ontwikkelt IMS ICT op vele gebieden. Wij zijn momenteel actief op de volgende gebieden:

 • Automatisering voor de asbestbranche. Zowel voor analyse (NEN 5896, ISO 16000-27, ISO 14966) als vrijgaves conform NEN 2990 als asbestinventarisatie conform SC540.
 • Administratieve software, orderverwerking, productieplanning en alle overige database gerelateerde software.
 • Dit alles eventueel in combinatie met het automatiseren van uw rapportages in bijvoorbeeld Microsoft Word.
 • Microsoft Office automatisering.
 • Data acquistie software, meet- en regelsoftware (Ook Agilent VEE en LabView behoort tot de mogelijkheden).
 • (database) Software in combinatie met barcodescanners.

 

Staat uw wens er niet tussen of bent u juist op zoek naar de combinatie? De mogelijkheden zijn eindeloos en zijn altijd te combineren met de overige diensten die IMS ICT levert. Om u, in grote lijnen, een idee te geven van de mogelijkheden een voorbeeld:

U heeft een bedrijf die kalibraties uitvoert op diverse apparatuur. De meetresultaten worden op een eenduidige wijze verwerkt tot een rapportage, welke wordt verstuurd aan uw klant. Wat kan IMS ICT daarbij voor u betekenen:

 • De meetsoftware kan zonodig worden voorzien van een databasekoppeling waarbij de benodigde gegevens van uw referentieapparatuur automatisch worden verwerkt tot correcte (gevalideerde) meetresultaten.
 • De resultaten van de meetsoftware kunnen door een stuk software automatisch worden ingelezen en worden verwerkt tot een kalibratieresultaat, waarbij een automatische rapportage plaatsvindt in het formaat van uw keuze.
 • De resultaten van de meetsoftware kunnen door een stuk software automatisch worden ingelezen en worden verwerkt tot een kalibratieresultaat, waarbij een automatische rapportage plaatsvindt in het formaat van uw keuze.
 • De meetrapportage kan IMS ICT vervolgens m.b.v. bijvoorbeeld een op maat gemaakt klantenportal op het web, een managed hosted Microsoft Sharepoint omgeving of een beveiligde omgeving gestructureerd aan uw klant beschikbaar stellen.
 • Het geheel kan gekoppeld worden aan een centraal databasesysteem wat u bijvoorbeeld in staat stelt de binnenkomende en uitgaande apparatuur te beheren, al dan niet in combinatie met een barcode systeem of mogelijkheden geeft om herinneringen te sturen aan bestaande klanten aangaande de kalibratietermijn.
 • Om het geheel te complementeren kunt u de klant de mogelijkheid bieden een kalibratie direct in uw systeem in te plannen via een webportal en historische kalibratiewaarde te downloaden via een webservice koppeling.